Back

Direktur                                       :     Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd

Wakil Direktur                              :    Dr. Wahyuddin, M. Pd.I

Kasubbag Tata Usaha                :     Hani, S.Ag

Prodi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketua                                            :    Dr. Fahmi Hamdi, Lc, MA

Sekretaris                                    :     Dr. Ali Muamar Zainal Abidin, MA

Prodi S3 Ilmu Syariah (IS)

Ketua                                            :   Mujiburohman, MA, Ph.D

Sekretaris                                    :   Dr. H. Nurul Khasyi’in, Lc, MA

Prodi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketua                                            :   Dr. M. Ramli AR, M.Pd

Sekretaris                                    :   Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I, M.Pd

Prodi S2 Ilmu Tasawuf (IT)

Ketua                                            :   Dr. Muhammad Iqbal, S.Th.I, M.S.I

Sekretaris                                    :   Fahrie Hanief, S.Th.I, MA

Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Ketua                                            :   Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd

Sekretaris                                    :   Noor Hidayati, S.Pd, M.Pd

Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Ketua                                            :  Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn

Sekretaris                                    :   Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy

Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Ketua                                            :   Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA

Sekretaris                                    :   H. M. Kamil Ramma Oensyar, M.Pd

Prodi S2 Hukum Keluarga (HK)

Ketua                                            :   Dr. Hj. Wahidah, MHI

Sekretaris                                    :   Tuti Hasanah, SEI, MHI

Staf Akademik dan Kemahasiswaan

Sahlani, S.Pd.I

Rahmat Syaifullah

Muhammad Rifqy Rujani, M.Pd

Staf Keuangan

Raudatul Jannah, SE

Noormila Apliani, SHI

Staf Umum

Bambang Hery Aryanto, S.Ag

Sugianoor

Roly Hairuddin

Rajidin

Staf Perpustakaan

Sri Yuniarti Fitria, S.Pd.I

Hj. Maria Yustiana, S.I.pust