Home / Profil Dr. H. Ahdi Makmur, M.Ag. Ph.D

Profil Dr. H. Ahdi Makmur, M.Ag. Ph.D

Nama :  Dr. H. Ahdi Makmur, M.Ag. Ph.D
NIP :  195401211982031003
NIDN :  2021015401
Tempat Tanggal Lahir :  Kandangan, 02-01- 1954
Pangkat/ Gol :  IV/c, Pembina Utama Madya
Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala
Email :  [email protected]
Program Studi :  S-2 Pendidikan Agama Islam
Riwayat Pendidikan :
  1. IKIP Negeri Yogyakarta 1981
  2. Mc Gill University Montreal Canada 1991
  3. IAIN Jakarta 1995
  4. University Utara Malaysia 2010

LAMPIRAN

  1. IJAZAH S1
  2. IJAZAH S2
  3. IJAZAH S3
  4. SK Pangkat
  5. SK Pendidik